Herinrichting Kwistbeek, stand van zaken december 2021

Herinrichting Kwistbeek, stand van zaken december 2021

Nieuwsheader stand van zaken herinrichting Kwistbeek, december 2021

De afgelopen jaren is de wateroverlast van Gebied Kwistbeek aangepakt en is tegelijkertijd de kwaliteit van het gebied versterkt.

Ommetjes in de Kwistbeek

Met een aantal enthousiaste inwoners uit Baarlo en Helden en samen met het Routebureau, het Toeristisch Platform Peel en Maas, Limburg Marketing, Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas hebben we ommetjes getekend in Gebied Kwistbeek.

Bij deze ommetjes hebben we gebruik gemaakt van de bestaande officiële wandelroutes evenals routes of gedeeltes van routes die al in een eerder stadium van het project naar voren zijn gebracht. Samen hebben we ommetjes aangepast of juist de officiële route veranderd. We onderzoeken nog hoe we de communicatie over de ommetjes het beste kunnen inrichten zodat wandelaars de ommetjes weten te vinden. We bekijken hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals een folder en wegwijzerborden. Het onderhouden van de ommetjes vraagt ook nog aandacht, wie doet wat en wat zijn de kosten? Kortom: we zijn een heel eind op weg met het uitzetten en realiseren van de ommetjes maar we zijn er nog niet mee klaar! We houden jullie op de hoogte.

Status werkzaamheden

Aan de Pratwinkel zijn ze nog druk bezig met het leggen van een duiker en in Soeterbeek wordt het stapelwerk nog afgerond. Bij de Baendj wordt gestart met verschraling. Hierbij moet rekening gehouden worden met het kwelwater door bijvoorbeeld een aantal keer per jaar het kwelwater af te laten stromen. Rondom en in het Kasteelpark zijn door de huidige aannemer de werkzaamheden voltooid (overige plannen voor het Kasteelpark zijn nog in ontwikkeling). De wadi, valondergrond en de zandbak op het schoolplein van De Omnibus zijn in afronding. Al met al worden de punten nu op de spreekwoordelijke i gezet zodat dit jaar de basis gereed is.

Indruk ontwerp herinrichting Stogger

Voor de zomer wilde gemeente Peel en Maas weten wat de indruk was van het ontwerp voor de herinrichting van het gebied Stogger. In totaal hebben we vijftien tips en tops ontvangen.

De meeste reacties geven aan dat mensen de plannen een verbetering vinden. Er zijn ook wat aandachtspunten meegegeven zoals extra verbindingen naar de wijk en specifieke zaken die eventueel toegevoegd kunnen worden.

De nieuwe inrichting van het gebied Stogger moet er voor zorgen dat het gebied makkelijker te beheren is, dat de biodiversiteit en de beleving versterkt worden en het goed aansluit op het omliggende landschap. Tegelijkertijd moet de waterberging goed blijven functioneren en worden door een praktische insteek kostbare ingrepen verkleind.

De planvorming zit in de afrondende fase. Volgend voorjaar gaan we aan de slag met het bestek en de aanbesteding. Uitvoering verwachten we na de zomer van 2022.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info