Dorpsproces: update visie op het centrum

Dorpsproces: update visie op het centrum

Nieuwsheader dorpsproces visie op het centrum

Voor het centrum is het doel om een leefbare kern te creëren waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor dagelijks boodschappen en waar ontmoeten centraal staat. Het centrum moet ontwikkelmogelijkheden bieden voor ondernemers. Een goede balans tussen economisch vitaal en leefbaarheid.

Samen werken aan een vitaal centrum

Adviesbureau Ginder werkt nauw samen met de gemeente en het dorpsoverleg Baarlo om de centrumvisie vorm te geven. Ondernemers en inwoners hebben hierbij ook een actieve rol.

Verschillende ondernemers nemen deel aan een werkgroep die nadenkt over het centrum. Wil jij hier als ondernemer ook aan deelnemen? Neem dan contact op met j.bardoel@wijzijnginder.nl.

Daarnaast voeren we persoonlijke gesprekken met ondernemers, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sjiwa, de kerk en ook zorginstelling Ter Borcht. Ook het nieuwe ondernemersplatform Baarlo is betrokken.

Work in progress: bouwstenen worden verzameld

Op dit moment worden bouwstenen voor de visie verzameld. Zoals het in beeld brengen van de kansen en risico’s voor het centrum, gebaseerd op trends en ontwikkelingen en inzichten over de herkomst en wensen van bezoekers aan het centrum.

Uit de eerste onderzoeken en gesprekken is opgehaald dat Baarlo een aantal sterke kenmerken heeft om een vitaal en toekomstbestendig centrum te realiseren:

  • De rijke historie
  • Het herkenbare karakter
  • De aantrekkelijkheid voor toeristen
  • De betrokkenheid bij en inzet door bewoners en ondernemers voor Baarlo

Door dit in een duidelijke visie te versterken kan het economisch functioneren en de leefbaarheid van het centrum van Baarlo een impuls krijgen. Dit is belangrijk om onder andere het voorzieningenniveau op peil te houden.

Vervolg

De komende periode wordt er verder gewerkt aan de visie. Een eventuele herbestemming van de kerk speelt hierbij ook een belangrijke rol. Naast een visie wordt er ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma bevat concrete acties en maatregelen om een vitaal centrum te realiseren.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info