Dorpsproces: update huisvestiging onderwijs en (sport) accommodatie

Dorpsproces: update huisvestiging onderwijs en (sport) accommodatie

Nieuwsheader dorpsproces huisvesting onderwijs

Voor het thema onderwijs is het doel om een definitieve keuze voor de locatie te maken. Dit gaat om een locatie waar onderwijs, kinderopvang en het Integraal Kindcentrum samenkomen. Mogelijk wordt er een combinatie met binnensport gemaakt.

Samenwerking werkgroep

Om een goede locatiekeuze te kunnen maken voor het onderwijs, werken we samen met de werkgroep die eerder betrokken was bij het opstellen van de gebiedsvisie de Kazing. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • het dorpsoverleg
  • basisschool de Omnibus
  • basisschool de Diamant
  • Hoera kindercentra
  • Wonen Limburg
  • gemeente Peel en Maas

Onderzoek potentiële locaties de Kazing

Bureau Kragten heeft in de zomerperiode een verkennende locatiestudie ‘gebiedsvisie de Kazing’ uitgevoerd om potentiële locaties voor het Integraal Kindcentrum in beeld te brengen. Hierbij is er ook nagedacht over een eventuele combinatie met binnensport. Het doel van deze studie is het in beeld brengen van de kansen en risico’s van locatie de Kazing én de mogelijke alternatieve locaties.

Op dit moment kijken we samen met de gemeente Peel en Maas naar de haalbaarheid van de verschillende opties uit deze locatiestudie. De kansen en risico’s, in combinatie met de andere thema’s die belangrijk zijn in en voor Baarlo, worden hierin overwogen. Na het afronden van dit proces, delen we de resultaten met de werkgroep. Vervolgens gaan we hier graag met inwoners van Baarlo over in gesprek tijdens een volgende dorpsbijeenkomst.

Vervolg

Op basis van het onderzoek, de mening van experts, de input van inwoners en ondernemers in Baarlo en de input van de werkgroep wordt er een advies opgesteld. Dit advies beschrijft een voorkeurslocatie voor de realisatie van het Integraal Kindcentrum, mogelijk in combinatie met binnensport en/of andere thema’s.

Dit advies wordt samen met de resultaten van de andere thema’s voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Peel en Maas.

Wanneer een voorkeurslocatie is vastgesteld wordt er een nieuwe sessie met belanghebbenden georganiseerd om tot een definitief plan te komen.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info