Dorpspoces: update accommodatie studie

Dorpspoces: update accommodatie studie

Nieuwsheader dorpsproces accommodatiestudie

Voor het thema sport en bewegen is het doel om advies rondom de (sport)accommodaties uit te brengen. Hierbij staat de vitaliteit van de verenigingen centraal.

Eerder onderzoek

In 2021 is er een digitale vragenlijst uitgezet onder verenigingen en particuliere (commerciële) organisaties om thema’s als stabiliteit, toekomst en vitaliteit inzichtelijk te krijgen. Het doel hiervan was om de behoefte rondom (sport)accommodaties voor de middellange en lange termijn in kaart te brengen.

Persoonlijke gesprekken

Om hier een volledig beeld van te kunnen vormen is er meer aanvullende informatie nodig. Daarom voeren we nu persoonlijke gesprekken met verschillende (grote) verengingen en organisatie in Baarlo. Hierbij gaan we ook in gesprek met de eerstelijnszorg en particuliere zaalhouders/ondernemers.

De gesprekken worden gevoerd door mensen uit het dorpsoverleg Baarlo en medewerkers van Welzijnsorganisatie Vorkmeer.

Uit de eerste gesprekken is opgehaald dat:

  • De verenigingen in Baarlo over het algemeen floreren
  • Besturen goed hebben nagedacht over de toekomst
  • Er voordelen worden gezien in samenwerking, zeker rondom huisvestiging
  • Er op korte termijn duidelijkheid nodig is over de toekomst van (vooral) de accommodatie
  • De verenigingen nog veel vrijwilligers kunnen gebruiken, vooral op specifieke taken

Vervolg

Op dit moment vervolgen we deze persoonlijke gesprekken. De informatie die we hiermee ophalen wordt meegenomen in het vervolgproces. Uiteraard delen we de uitkomsten ook met de inwoners en ondernemers van Baarlo tijdens een volgende dorpsbijeenkomst.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info