Zienswijzen project dijkversterking beoordeeld

Zienswijzen project dijkversterking beoordeeld

Nieuwsheader beoordelen zienswijze dijkversterking

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Ter inzage periode afgelopen bij Baarlo – Hout-Blerick

We hebben tot nu toe ca. 40 reacties (zienswijzen) ontvangen op het Ontwerp Programma en planMER. Inmiddels is de ter inzage periode afgelopen. Mogelijk dat er na de postverwerking nog een paar zienswijzen bijkomen.

In overleg met de provincie, RWS, Rijk, gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas gaan we de zienswijzen beoordelen waarbij we bekijken of het Programma en planMER al dan niet moet worden aangepast. Dit zal een paar maanden in beslag nemen.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt in een Nota van Antwoord het antwoord op hun zienswijze.

Omgevingswerkgroep blijft

Kort geleden is de omgevingswerkgroep bij elkaar gekomen. Eindelijk konden we elkaar weer ontmoeten.

Er is vooral stilgestaan bij het hoogwater in juli 2021, het Ontwerp Programma en planMER en ook het plan van aanpak voor het actualiseren/verbeteren van het evacuatieplan. Ook is stilgestaan bij de werkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd en waarmee we de verkenningsfase kunnen afsluiten en over kunnen gaan naar de planuitwerking.

Het verslag en de presentatie komen snel weer op de website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info