Een klimaatbestendig watersysteem

Waterschap Limburg is samen met de gemeente Peel en Maas, de inwoners, ondernemers en betrokkenen gestart om de Kwistbeek tussen de Stogger in Helden en de stuw Ingweg in Baarlo her in te richten naar een robuust, klimaatbestendig, ecologisch watersysteem dat goed beheerbaar is.

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van
wateroverlast door een veranderend klimaat. Het waterschap gaat daarbij samen met partners
uit de omgeving en inwoners aan de slag om wateroverlast aan te pakken.

Openbare documenten

Op de website van Waterschap Limburg zijn alle openbare projectdocumenten in te zien. Mocht je interesse hebben deze documenten door te nemen, reserveer dan even de nodige tijd want een aantal documenten zijn behoorlijk groot.

Bekijk alle projectdocumenten op de website van Waterschap Limburg

Nieuws over herinrichting Kwistbeek