Bestuurlijke goedkeuring

Gemeenten Peel en Maas en Venlo, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben bestuurlijk ingestemd met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick.

Deze stukken komen, zoals het er nu naar uitziet, van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage te liggen. Zodra de data definitief zijn, worden ze bekend gemaakt via de website, social media kanalen en eventuele nieuwsbrief van de organisaties.

Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.

Voorpublicatie documenten

Omdat de ter inzage periode deels in de zomervakantie valt, is besloten het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick eerder informeel te publiceren. Bekijk hier de documenten.

Let op: het is in deze informele periode niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

Presentatie-video

Informatiefilmpje van het Waterschap

Waterschap Limburg

Voor meer informatie verwijzen we nu nog naar de website van Waterschap Limburg. Uiteraard publiceren we de komende tijd interessante updates over dit project, dat de komende jaren de nodige impact heeft.

Bekijk de projectpagina op de website van Waterschap Limburg


Projectnieuws