Projecten cover Accommodatie

Onze samenleving verandert snel. Dat geldt ook voor de wijze waarop we omgaan met sport, bewegen, vrije tijd en recreëren. Mensen stellen zichzelf steeds vaker centraal en steeds minder de plek waar ze dat willen doen. Ze zijn online georiënteerd en shoppen en hoppen bij verschillende aanbieders. Daarnaast zijn ze steeds vaker op zoek naar een omgeving waar ze iets kunnen halen wat op dat moment bij hen past: ze zijn continu op zoek naar toegevoegde waarde, niet meer naar een lidmaatschap of verbondenheid voor het leven.

De verwachting is dat ook in Baarlo (maatschappelijke en ondernemende) aanbieders van sport, bewegen, recreatie en ontspanning, samen met partners, toekomstig een nieuwe transitie ingaan. Dat is geen bedreiging, maar een kans! Om richtinggevende bouwstenen te verzamelen voor deze transitie, is op initiatief van het Dorpsoverleg Baarlo een werkgroep geformeerd die vorm en inhoud aan dit proces wil geven. Het dorp is hierbij zelf aan zet en zal moeten aangeven wat raadzaam is.

Onlangs is een enquête uitgezet om de behoefte te inventariseren van Baarlose verenigingen, maatschappelijke organisaties en accommodatiehouders. Met de opbrengst gaan we de huidige, maar vooral de gewenste situatie in kaart brengen. De hamvraag is of er duurzame samenwerkingen mogelijk zijn en of er bijvoorbeeld behoefte is om in een bepaalde situatie van een ‘mono naar multi’ aanpak en accommodatie te gaan.

De uitkomst van de enquête verwerken wij in een visiedocument met als doel de gemeente Peel en Maas professioneel en onderbouwd te informeren over de wensen en noden in ons dorp. Om jullie te informeren en inspireren, hebben we 5 filmpjes gemaakt waarin bestuurders, professionals en accommodatiehouders vertellen over hun ideeën en wensen met betrekking tot hun accommodatie.

Mocht je vragen hebben over het accommodatieonderzoek, stuur dan een mail naar contact@baarlo.info.