Woongebied Kuukven, update juni 2022

Woongebied Kuukven, update juni 2022

Nieuwsheader update project Kuukven, juni 2022

Reacties op eerste schetsen

In februari en maart 2022 hebben we op verschillende manieren contact gehad met geïnteresseerden, omwonenden en belanghebbenden over de uitbreiding van Kuukven. Het doel van de persoonlijke gesprekken, digitale sessie, bijeenkomst in de wijk en een vragenlijst was tweeledig.

Graag wilden wij het dorp informeren over de plannen die we hebben en hoe we dit willen aanpakken. Maar net zo graag wilden wij ophalen wat belangrijk wordt gevonden, waar kansen worden gezien en waar behoeften liggen. En dat ligt voor een direct omwonende weer heel anders dan voor een woningzoekende.

Bekijk een uitgebreid bericht over de reacties op de schetsen op de website gemeente Peel en Maas

Aangepaste ontwerpen

Door jouw inbreng kunnen we inschatten welke elementen goed en minder goed verwerkt waren in de eerste schetsontwerpen. Of waar nog kansen liggen voor verbetering. Inmiddels is door het projectteam, het stedenbouwkundig bureau en de landschapsarchitect gekeken naar alternatieven en een meer gedetailleerde uitwerking.

De ontwerpen zijn nog niet definitief aangepast. En dat heeft te maken met een aantal afwegingen. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersontsluitingen, bereikbaarheid, maar zeker ook betaalbaarheid en type woningen.

Hoe zorgen in deze marktomstandigheden voor betaalbare woningen? Biedt het ontwerp voldoende ruimte voor duurzame groen?

Slechts enkele vragen die we nu aan het uitwerken zijn.

Bijeenkomst na de zomervakantie

We hebben goede hoop dat wij net na de zomervakantie opnieuw een bijeenkomst kunnen organiseren om iedereen te laten zien hoe wij denken om te gaan met jullie inbreng, de vraagstukken en welke vervolgstappen we zetten.

Bent jij direct omwonende?

De projectleider heeft op verzoek van een aantal direct omwonenden aangegeven dat deze groep voorafgaand aan de bijeenkomst na de zomervakantie, informeert over de aangepaste ontwerpen. Betrokkenen ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.

Meer informatie over het project Woongebied Kuukven

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info