Update ondernemers platform

Update ondernemers platform

NIeuwsheader update ondernemersplatform

Verkeersproblematiek industrieterrein De Kieën

Snelle groei en wetgeving niet aangepast. Grote diversiteit aan bedrijven. De problematiek betreft met name parkeeroverlast, maar ook onoverzichtelijkheid en rijsnelheid zijn items. Door stagnatie contacten met gemeente, is het nu vanuit OPB i.o. gezamenlijk opgepakt. 30 mei 1e overleg met gemeente met 20 aanwezige personen, dus gemeentedelegatie merkte dat het de bedrijven menens is. Na inventarisatie ervaringen, klachten en wensen werd afspraak gemaakt om tellingen en metingen te verrichten door gemeente. En werd er een kerngroep geformeerd die het rechtstreekse overleg met de gemeente zal onderhouden en als contactpersonen naar de achterban zullen fungeren. De kerngroep bestaat uit: Koen Keunen (ETEC), Joost Nabben (Knooppunt), Remco smeets (DHL) en Piet van der Haas (Dorpsoverleg)
Op 26 juli is er een vervolgoverleg tussen gemeente en kerngroep geweest. Tellingen geven aan dat er voldoende verkeerscapaciteit is, maar dat parkeerplaatsen steeds meer dan vol zijn.
Acties: zijweg Kruisstraat aanduiden met verkeersbord i.v.m. niet goed zichtbaar. Bedrijven bieden elkaar parkeerruimte op rustige momenten; gemeente gaat in gesprek met iemand die waar parkeerruimte een optie zou kunnen zijn. Ook wordt gestart met het bekijken mogelijkheden van een ontsluitingsweg. Daartoe zijn de ondernemers eerst aan zet met het indienen van een verzoek daartoe.

Sfeerverlichting in het centrum

Huidige verlichting en ophangsysteem versleten/aan vervanging toe.
Als tijdelijk alternatief afgelopen winter tweedehands verlichting opgehangen (beschikbaar gesteld door Dirkx Electronics). Dat zal komend seizoen weer moeten gebeuren. Ondertussen is er een nieuw ontwerp gemaakt door Tonny Silvrants in overleg met Wout Sanders en is het prijskaartje bepaald. Inventarisatie geeft dat er 10 overspanningen (à 750 euro per stuk) en 25 lantaarnpaal ornamenten (à 300 euro per stuk) gewenst zijn. Dat zou globaal neerkomen op investering van €15.000. (Dirkx Electronics is bereid om voor te financieren en de investering over 5 jaar uit te smeren, €3.000/jaar.
Financiering is nog een uitdaging. Goed nieuws is dat Tonny Silvrants 3 en Wout Sanders 1 lantaarnpaal ornament willen gaan financieren. Zodat we dit jaar al een inkijkje krijgen in de mooie, nieuwe versiering. Wellicht zijn er meer ondernemers die 1 of meerdere ornamenten willen adopteren. Meer informatie aan te vragen via ondernemersplatform@baarlo.info.

Mogelijkheden opleidingen/cursussen en workshops

(per tijdsperiode worden de 2 cursussen met meeste animo uitgevoerd)
Verkooptrainingen: Verkoop is een keuze; Service is een keuze; Effectieve verkooptechnieken
Een eigen webshop via Facebook & Instagram; Veiligheid Omgaan met Agressie/Diefstalpreventie
Leiding geven: Resultaatgericht leiding geven; Inspireer je team; Talen: Duits op de winkelvloer, Frans op de winkelvloer en Nederlands op de winkelvloer.
Klantbeleving: Hostmanship; Visuale Merchandising: Basic; Advanced en In Store.
Meer informatie en aanmelden via ondernemersplatform@baarlo.info.

Intiatiefgroep OndernemersPlatform Baarlo i.o.

(vertegenwoordiging uit aantal grote KvK branches)
Nicole Ottenheim (Winkeliers – Persoonlijke Dienstverlening), Frank Peeters (Vervoer & Automotive), René Coonen (Agrosector), Koen Keunen (Industrie) en Jeroen Elderhorst (Horeca-Recreatie).
Daarbij Contactpersonen vanuit Dorpsoverleg: Miriam Lormans en Piet van der Haas.

Eerste initiatieven van samenwerking

SMS-alert; aangesloten bedrijven krijgen bericht als er zich verdachte personen of situaties voordoen in onze gemeente;
Cadeaubonnen Peel en Maas (Koop Lokaal)
Het elkaar beter leren kennen, want onbekend maakt onbemind
Opgepakte projecten: De Kieën; Sfeerverlichting; (Centrumplan)
Uitdaging: starten met OndernemersPlatform op 17 november; Laagdrempelig starten; Contributie voorstel €75/jaar en afhankelijk van ambities en wensen evt. op te schalen.

Structuur Dorpsoverleg

Dorpsoverleg Baarlo heeft in haar DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) haar dorpsvisie in 2018 vastgelegd (nu aan vernieuwing toe). De Dorpsvisie is verdeeld over 4 hoofddomeinen: Wonen; Welzijn. Opgroeien en Recreatie. Nb: in DOP zou Domein Werken aan toegevoegd mogen/moeten worden.
Het Samen Trots team zorgt voor promotionele ondersteuning van alle activiteiten. Het dorp bereiken is en blijft De grote uitdaging.

Centrumvisie Baarlo

Door Paul Berden en John Bardoel (adviesbureau Ginder) is een toelichting gegeven op de centrumvisie. Deze visie wordt opgesteld in opdracht van de gemeente Peel en Maas en het Dorpsoverleg en moet helpen om het centrum economisch vitaal en leefbaar te houden. Dit is belangrijk voor de ondernemers maar ook voor de aantrekkelijkheid van Baarlo als woonplaats. Alle ondernemers in Baarlo worden ook uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van het centrum in een werkgroep centrum. Bij interesse kan er een mail gestuurd worden naar j.bardoel@wijzijnginder.nl. Naast de visie wordt er ook een uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete acties en maatregelen om toe te werken naar een vitaal centrum. Op dit moment worden bouwstenen voor de visie verzameld. Tijdens de sessie werd duidelijk dat Baarlo de nodige troeven heeft. Denk aan de rijke historie, het herkenbare karakter, de aantrekkelijkheid voor toeristen. Ook zijn er opgaven zoals het op peil houden van het voorzieningenniveau en ontwikkellocaties zoals de kerk.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info