Woning- en kavelsplitsing mogelijk

Woning- en kavelsplitsing mogelijk

Nieuwsteaser woningsplitsing

Veel grote gezinswoningen

Gemeente Peel en Maas gaat het voor inwoners gemakkelijker maken om hun woning te splitsen of een extra woning te bouwen op hun woonkavel. Door woning- en kavelsplitsing mogelijk te maken, kunnen snel woningen toegevoegd worden, zo is de verwachting.

“In Peel en Maas staan veel grote gezinswoningen, waar vaak nog maar een of twee personen wonen. Tegelijk is er een grote vraag naar kleinere huizen. Door de woning te splitsen kan die vraag snel ingevuld worden. Ook staan in Peel en Maas veel huizen op grote kavels, waar nog best een nieuw huis naast past. We gaan bij wijze van proef mogelijk maken dat deze kansen kunnen worden verzilverd. We verwachten dat zo op een relatief snelle manier extra woningen, waar ook daadwerkelijk en lokaal behoefte aan is, gerealiseerd worden.” Zegt wethouder Rob Wanten (Wonen). “Natuurlijk is en blijft de ruimtelijke afweging nog steeds belangrijk en moet het passen in de omgeving. Het is dus niet altijd en overal mogelijk.”

Proef

Met deze proef wordt bekeken of deze extra mogelijkheid ook echt inspeelt op de behoefte van inwoners, lokale woningzoekenden én gemeente en wat deze maatregel betekent voor de omgeving waar de splitsing gebeurt. De voorwaarden zijn vastgelegd in het uitvoeringsbeleid woning- en woonkavelsplitsing 2022. In de voorwaarden is ook aandacht voor levensloopbestendigheid, energie- en klimaatmaatregelen, voor de bestaande én de nieuwe woning.

Ook vraagt de gemeente voor de extra bouw- of woonmogelijkheid een financiële bijdrage. Deze bijdrage is om woonopgaven mogelijk te maken die vanwege de hoge kosten maar moeilijk van de grond te krijgen zijn, zoals het bouwen van sociale huurwoningen. Er is in de proef ruimte voor

Meer informatie op de website van gemeente Peel en Maas

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info