Domein Recreatie

doorpsoverleg baarlo

Domein Recreatie

Op deze pagina lees je een aantal speerpunten van het domein. Voor een volledig overzicht en beschrijving kun je het Dorpsontwikkelingsplan downloaden en lezen (.PDF, 2 MB).

Teaserafbeelding domein recreatie

Sport en verenigingsleven

Baarlo streeft naar een vitale sportomgeving. Dit benadrukt het belang van een actief verenigingsleven en vraagt om samenwerking tussen de verenigingen, het onderwijs en sociaal maatschappelijke partijen. Baarlo telt een groot aantal verenigingen met een zeer divers aanbod. Alle verenigingen hechten waarde aan een eigen identiteit. Dat uit zich bijvoorbeeld in de voorkeur voor een eigen bestuur en een eigen ontmoetingsplek. Dit betekent echter niet dat er niet wordt samengewerkt, daar staan verenigingen waar mogelijk zeker voor open.

De sportverenigingen vervullen een belangrijke functie voor kinderen en (jong) volwassenen om zich gezond te ontwikkelen, te ontspannen en te ontmoeten. De combi-functionaris vervult structureel de rol van ‘verbindingsofficier’ tussen verenigingen en scholen voor het afstemmen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan een brede ontplooiing en gezonde ontwikkeling.

Gecoördineerde aandacht voor het behoud van goede accommodaties in Baarlo en het oplossen van knelpunten.

Ontmoetingsruimtes in het dorp

Baarlo heeft en houdt behoefte aan ontmoetingsruimtes voor het verenigingsleven en voor (grootschalige) evenementen. Voor nu is er geen gebrek aan ontmoetingsruimtes. De meeste verenigingen in Baarlo hebben een eigen accommodatie/clublokaal/kantine. Verenigingen en groepen zonder eigen ruimte kunnen gebruik maken van drie multifunctionele gebouwen: sporthal De Kazing, MFC de Engelbewaarder en jongerencentrum Sjiwa. Voor dorpsactiviteiten van relatief grote omvang – denk bijvoorbeeld aan Vastelaovend – wordt veelal gebruikgemaakt van de – in particulier bezit – zaal Unitas aan de Wilhelminastraat.

Natuur

Landschappelijk en ecologisch is het van belang om natuurgebieden met elkaar te verbinden en op die manier een snoer te creëren van met elkaar verbonden natuurgebieden in het stroomgebied van de Maas. Op deze wijze wordt de ecologische waarde van de natuur rondom Baarlo versterkt. Aan een verdere versterking daarvan kunnen velen een bijdrage leveren, zeker ook binnen de agrarische sector. Biodiversiteit en functionele agro biodiversiteit zijn zaken die in de toekomst op elk erf en bedrijf tastbaar aanwezig kunnen zijn. Daarmee wordt een duurzame en rendabele landen tuinbouw gerealiseerd. Streekproducten zijn daarbij een uithangbord voor de agrarische ondernemers, die trots zijn op hun groene decor en op de bijdrage die ze leveren aan de biodiversiteit.

Plan Maasdal afronden in samenhang met het gebiedsplan dijkversterking.

Vergroten van het aantal toeristen door aantrekkelijke en toegankelijke natuur, een aantrekkelijk centrum en een breed aanbod op het gebied van ontspanning, kunst en cultuur.

De VVV vervult structureel een ondersteunende en stimulerende rol in het bevorderen van het toerisme in Baarlo.

Onderzoeken of de branding van Baarlo als ‘Kastelendorp’ nog voldoende uitstraling en spin-off heeft, of dat wellicht gekozen moet worden voor nieuwe branding.

Recreatie, kunst en toerisme

Naast een rijk sport en verenigingsleven kent Baarlo ook vele activiteiten. We noemen, zonder volledig te willen zijn: de Volksfeesten (stichting Volksfeesten), de intocht van Sint-Nicolaas, SintMaarten, Koningsdag (Stichting Kinderfeesten), het straattheater, knopen lopen, de kastelendag (Stichting Baarlo Leeft), Ammy-day (Sjiwa), de Nachtcross (BACO) en het vieren van Vastelaovend met diverse activiteiten (JVB, CV De Kook). Deze, vaak jaarlijks terugkerende, activiteiten worden door diverse organisaties met veel inzet georganiseerd. Ze versterken de gemeenschapszin en de onderlinge betrokkenheid in Baarlo en zorgen voor plezier en ontspanning. Ook voor dagrecreanten en toeristen is het een reden om Baarlo te bezoeken.

Een belangrijke rol in het op peil houden van het toerisme in Baarlo is weggelegd voor de VVV. Baarlo heeft een eigen VVV-kantoor (onderdeel van het toeristisch platform Peel en Maas) dat bemenst wordt door enthousiaste vrijwilligers. Naast het geven van informatie en de verkoop van (streek) producten, ontwikkelt VVV Baarlo ook zelf activiteiten, zoals wandelroutes en excursies. Ondanks dat de verkoop inkomsten oplevert, kan VVV Baarlo alleen blijven bestaan met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Blijvende structurele financiering door de gemeente voor de VVV is dan een belangrijk speerpunt.

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom. Baarlo Samen Trots!

Baarlo.Info