Domein Opgroeien

doorpsoverleg baarlo

Domein Opgroeien

Op deze pagina lees je een aantal speerpunten van het domein. Voor een volledig overzicht en beschrijving kun je het Dorpsontwikkelingsplan downloaden en lezen (.PDF, 2 MB).

Teaserafbeelding opgroeien

Voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs

Digitale communicatiemiddelen worden steeds belangrijker en zijn toegankelijk, doeltreffend, en tijdbesparend. In het belang van gedeelde informatie binnen het dorp is het de vraag hoe Baarlo op deze digitale ontwikkeling kan inspelen. Hoe kan lokale informatie gemakkelijk met elkaar gedeeld worden, hoe kunnen inwoners, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemers en verenigingen met elkaar verbonden worden? Hoe kan Baarlo online een gezicht krijgen, ook naar buiten toe, en hoe kunnen we Baarlo ook digitaal laten bruisen?

Creëren van een heldere communicatie- en organisatiestructuur binnen het dorp die ondersteund wordt met een digitaal informatiepunt.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar zijn er in Baarlo goede voorschoolse voorzieningen. Kinderopvang, het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaal) en de buitenschoolse opvang worden verzorgd door Hoera kindercentra. Daarnaast heeft Baarlo de keuze uit twee basisscholen: openbare basisschool De Omnibus (stichting Akkoord) en basisschool De Diamant (stichting Kerobei), die recent ontstaan is uit een fusie van basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei. In het kader van een doorgaande ontwikkelingslijn vindt er goede samenwerking plaats tussen Hoera Kindercentra Baarlo en de beide basisscholen. De krimp van het aantal leerlingen doet zich ook in Baarlo voor, maar door de wijze waarop voorschoolse voorzieningen en basisscholen georganiseerd zijn, is er sprake van een gezonde situatie voor de komende jaren.

Herontwikkeling van het gebied rondom sporthal De Kazing tot een aantrekkelijk en verkeersluw gebied voor onderwijs, sport en buitenspelen, waar Hoera kindercentra, basisschool De Diamant en De Omnibus gehuisvest zijn en zich verder kunnen ontwikkelen tot Integrale Kindcentra in een goede relatie met de buurt en het dorp.

Verder bouwen aan een optimale samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en de verenigingen, waardoor er voor kinderen een nog rijker aanbod ontstaat om zich breed te ontplooien en te ontwikkelen.

De bibliotheek en het onderwijs zijn (inhoudelijk) nauw met elkaar verbonden. Samen bieden zij een breed scala aan activiteiten die lezen en leesplezier bevorderen. Onderdeel hiervan is een aantrekkelijke en actuele boekencollectie en een toegankelijk uitleensysteem.

De bibliotheek vervult een actieve rol in de aanpak van laaggeletterdheid en inburgering.

Bibliotheek

De bibliotheekwereld is volop in beweging. Bibliotheken ontwikkelen zich steeds meer van een traditionele uitleenfabriek naar een dynamisch kennis- en ontmoetingscentrum. Naast de fysieke uitleenfunctie, die nog steeds een belangrijke functie heeft en maar in geringe mate terugloopt, biedt de bibliotheek een samenhangend aanbod gericht op leesplezier, leesvaardigheid en mediawijsheid voor alle leeftijden, en meer specifiek ook een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Samen met organisaties als Vorkmeer Vluchtelingenwerk, UWV, Synthese en de KBO wordt gezorgd voor een laagdrempelige plek om beter te worden in basisvaardigheden en om mensen met elkaar in contact te brengen. In dit kader worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals het taalcafé, de boekenservice aan huis, informatieavonden etc. Bijbehorende speerpunten van de bibliotheek voor de komende jaren zijn educatie, het bestrijden van taalachterstand en laaggeletterdheid en integratie.

Speelvoorzieningen

Baarlo heeft verschillende openbare speelterreinen ter beschikking. Denk daarbij aan de speeltuin bij de Kasteelweide in het centrum en de verschillende speeltuinen en -pleintjes in de woonwijken, waaronder de Van Goghstraat, Weverstraat, Prinses Christinastraat, Meerwijkstraat en Huissen.

Voldoende geschikte speelterreinen voor jong (en oud).

Herontwikkeling van het jongerencentrum.

Jongeren

Sjiwa is al jaren het ontmoetingscentrum voor jongeren uit Baarlo en omgeving, met talloze muzikale evenementen en jongereninitiatieven, en vervult van oudsher een belangrijke functie in het dorp. Het jongerencentrum fungeert als leerschool voor maatschappelijke betrokkenheid en organiseert evenementen voor een specifieke doelgroep: jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom. Baarlo Samen Trots!

Baarlo.Info