Wat doet het Dorpsoverleg Baarlo eigenlijk?

Logo Dorpsoverleg Baarlo

Het Dorpsoverleg Baarlo (DO) behartigt de belangen van alle inwoners, ondernemers, arbeidsmigranten en bezoekers van ons dorp. Het DO heeft een aantal jaar geleden in beeld gebracht wat er leeft in Baarlo en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP), waarin een aantal speerpunten worden benoemd die de ontwikkelingsagenda voor de toekomst vormen.

Om structuur te houden in alle projecten die er lopen, om de speerpunten uit het DOP ook daadwerkelijk uit te voeren, is het DO verdeeld in een aantal domeinen. Elk domein is verantwoordelijk voor de eigen projecten en wordt daarbij ondersteund door team communicatie van het DO.

Klik op de domeinen hieronder voor meer informatie over de bijbehorende projecten. (in ontwikkeling)


Problemen zelf oppakken

Lang is het zo geweest dat de gemeente goed voor haar inwoners dacht te zorgen door zelf alle problemen aan te pakken en te regisseren. Gaandeweg is bij gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties het besef ontstaan dat het anders kan en anders moet.

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Baarlo is aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw dorpsontwikkelingsplan voor de periode 2018-2021. Onder leiding van het Dorpsoverleg Baarlo is door de werkgroep DOP (die bestaat uit een aantal leden van het Dorpsoverleg en een aantal andere betrokken inwoners) richting gegeven aan dit proces.

De komende jaren worden steeds meer projecten uit het DOP opgepakt en uitgevoerd. Wil jij daar je steentje aan bijdragen? Neem contact op met het Dorpsoverleg Baarlo, dorpsoverleg@baarlo.nl. Alle hulp is de komende jaren meer dan welkom.

Samenstelling Dorpsoverleg

Binnenkort stellen we de huidige DO-leden voor. Er zijn een aantal openstaande vacatures, daar komen we ook op terug. Mocht je hier nu al graag meer informatie over willen weten of het lijkt je leuk om je steentje bij te dragen? Stuur dan een mail naar dorpsoverleg@baarlo.nl.

Website Dorpsoverleg Baarlo

Het DO Baarlo heeft een eigen website, http://dorpsoverlegbaarlo.nl/. Op termijn wordt deze website opgenomen in het te ontwikkelen samenlevingsplatform.