Dorpsoverleg

Dorpsoverleg

Het Dorpsoverleg Baarlo (DO) behartigt de belangen van alle inwoners, ondernemers, arbeidsmigranten en bezoekers van ons dorp. Heb je een vraag voor het DO, stuur een mail naar dorpsoverleg@baarlo.info.

Het Dorpsoverleg Baarlo (DO) behartigt de belangen van alle inwoners, ondernemers, arbeidsmigranten en bezoekers van ons dorp. Heb je een vraag voor het DO, stuur een mail naar dorpsoverleg@baarlo.info.

Hoe is het Dorpsoverleg Baarlo ingericht

Het Dorpsoverleg Baarlo heeft een aantal jaar geleden in beeld gebracht wat er leeft in Baarlo en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP), waarin een aantal speerpunten worden benoemd die de ontwikkelingsagenda voor de toekomst vormen.

Om structuur te houden in alle projecten die er lopen, om de speerpunten uit het DOP ook daadwerkelijk uit te voeren, is het DO verdeeld in een aantal domeinen. Elk domein is verantwoordelijk voor de eigen projecten.

Download het DOP 2018-2021

DOP Baarlo 2018-2021 (PDF/2MB)

Heb jij plannen / ideeën waarvan jij vindt dat ze in het DOP moeten worden opgenomen? Neem contact op met het Dorpsoverleg Baarlo, dorpsoverleg@baarlo.info.

Draag ook jouw steentje bij

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom.

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom.

Baarlo.Info