Dorpsoverleg

Dorpsoverleg

Het Dorpsoverleg Baarlo (DO) behartigt de belangen van alle inwoners, ondernemers, arbeidsmigranten en bezoekers van ons dorp. Heb je een vraag voor het DO, stuur een mail naar dorpsoverleg@baarlo.info.

Hoe is het Dorpsoverleg Baarlo ingericht

Het DO heeft een aantal jaar geleden in beeld gebracht wat er leeft in Baarlo en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP), waarin een aantal speerpunten worden benoemd die de ontwikkelingsagenda voor de toekomst vormen.

Om structuur te houden in alle projecten die er lopen, om de speerpunten uit het DOP ook daadwerkelijk uit te voeren, is het DO verdeeld in een aantal domeinen. Elk domein is verantwoordelijk voor de eigen projecten en wordt daarbij ondersteund door team communicatie van het DO.

Klik op de domeinen hieronder voor meer informatie over de bijbehorende projecten.

De domeinen van DO Baarlo

Team communicatie van DO Baarlo

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Het DO is aan de slag gegaan met het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor de periode 2018-2021. Er zijn inmiddels al een aantal projecten opgepakt uit het DOP. Het DOP wordt op dit moment herschreven om voor de komende jaren de actuele plannen weer helder te krijgen.

Heb jij plannen / ideeën waarvan jij vindt dat ze in het DOP moeten worden opgenomen? Neem contact op met het Dorpsoverleg Baarlo, dorpsoverleg@baarlo.info.

Download en lees het Dorpsontwikkelingsplan 2018-2021, PDF, 2MB:

DOP-Baarlo-ontwikkelingsplan-2018-2021

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom. Baarlo Samen Trots!

Baarlo.Info