Domein Communicatie van Dorpsoverleg Baarlo ondersteunt alle overige domeinen van het DO op het gebied van communicatie. Denk hierbij aan de website, social media kanalen, nieuwsbrieven, flyers, etc. Een team vrijwilligers (team communicatie) zorgt voor de uitvoering en wordt daarbij ondersteund door een aantal mediaondersteuners. Voor de uitvoering kan het team nog wel ondersteuning gebruiken. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan het verder profileren van Baarlo in de regio en daarbuiten, neem dan contact met ons op via contact@baarlo.info. Twijfel niet!

Samenstelling team communicatie

Portretfoto Koen Hendriks
Koen Hendriks
voorzitter namens DO
Portretfoto Erik Janssen
Erik Janssen
adviseur
Portretfoto René Janssen
René Janssen
adviseur online
Portretfoto Marijke Smedts
Marijke Smedts
secretaris
Portretfoto Sander Nijssen
Sander Nijssen
grafisch designer
Portretfoto Eveline Lamber
Eveline Lamber
communicatieadviseur
Portretfoto Lisanne Jacovs
Lisanne Jacobs
communicatieadviseur

Ondersteuning team communicatie

Team communicatie DO Baarlo wordt ondersteund door fotograaf Frank Crienen en filmmaker Henk van de Eertwegh. Waar nodig worden Frank en of Henk gevraagd om foto’s te maken of een filmpje te maken. Bovenstaande profielfoto’s zijn door Frank gemaakt en voorbeelden van filmpjes van Henk zijn te vinden in bij het project over de Beleefboeken.

Join de club

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn we voor de toekomst op zoek naar uitbreiding. Deze website wordt steeds meer de ingang voor alle informatievoorziening over Baarlo, daar kunnen we nog wel de nodige hulp bij gebruiken. Kun jij goed verhalen schrijven, ben jij goed in content beheer voor een website, wil jij graag een aantal onderdelen op de website actueel houden, of denk je op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goed informatieportaal voor ons dorp? Stuur een mail naar contact@baarlo.info, je gaat daar geen spijt van krijgen.


Teamfoto team communicatie Dorpsoverleg Baarlo
Teamfoto team communicatie Dorpsoverleg Baarlo

Baarlo wordt in de Woonvisie Regio Venlo (2011-2015) en Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen`Peel en Maas (2014) gekenmerkt als ‘leefdorp’. Dat betekent dat belang wordt gehecht aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Bij een goede woon- en leefomgeving hoort dat iedereen kan wonen in een ‘woning op maat’, ofwel een woning aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. De uitdaging is om in Baarlo in de toekomst goed in de woonbehoefte te blijven voorzien.

Lopende projecten domein Communicatie