Baarlo wordt in de Woonvisie Regio Venlo (2011-2015) en Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen`Peel en Maas (2014) gekenmerkt als ‘leefdorp’. Dat betekent dat belang wordt gehecht aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Bij een goede woon- en leefomgeving hoort dat iedereen kan wonen in een ‘woning op maat’, ofwel een woning aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. De uitdaging is om in Baarlo in de toekomst goed in de woonbehoefte te blijven voorzien.