Baarlo streeft naar een vitale sportomgeving. Dit benadrukt het belang van een actief verenigingsleven en vraagt om samenwerking tussen de verenigingen, het onderwijs en sociaal maatschappelijke partijen. Baarlo telt een groot aantal verenigingen met een zeer divers aanbod. Alle verenigingen hechten waarde aan een eigen identiteit. Dat uit zich bijvoorbeeld in de voorkeur voor een eigen bestuur en een eigen ontmoetingsplek. Dit betekent echter niet dat er niet wordt samengewerkt, daar staan verenigingen waar mogelijk zeker voor open.