Update dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

Nieuwsteaser update dijkversterking

Aanvullende middelen In de nieuwsbrief van oktober stond vermeld dat het project geconfronteerd is met grote kostenstijgingen. De bestuurders van de partijen hebben elkaar de afgelopen weken intensief gesproken. Achter […]

Eerste versie hoogwaterplan vastgesteld

Nieuwsheader update dijkversterking, november 2022

Drie belangrijke pijlers Begin dit jaar meldden we al in de nieuwsbrief dat het hoogwater van juli 2021 aanleiding voor de bewoners van het buitendijksgebied was om initiatief te nemen […]

Zienswijzen project dijkversterking beoordeeld

Nieuwsheader beoordelen zienswijze dijkversterking

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek […]

Zienswijze dijkversterking

Nieuwsheader zienswijze dijkversterking

Het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick liggen van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de […]

Plannen Baarlo – Hout-Blerick ter inzage

Nieuwsheader project Dijkversterking

Het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van Baarlo – Hout-Blerick liggen vanaf vandaag 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. De stukken zijn in die […]

Inloopbijeenkomsten project dijkversterking

Nieuwsheader inloopbijeenkomsten dijkversterking

Het hoogwater was een ingrijpende gebeurtenis. De dijken in Baarlo en in Hout-Blerick hebben het gelukkig gehouden, mede door de inzet van vele vrijwilligers omdat de dijken op een aantal […]