Dijkversterking Baarlo – Hout Blerick, update juni 2022

Nieuwsheader project dijkversterking, update juni 2022

Meer tijd nodig Het waterschap, de gemeenten, provincie en ministerie hebben afgelopen maand vragen en reacties ontvangen over het verloop van het Programma Baarlo – Hout-Blerick. Er zijn zorgen en gevoelens van ongenoegen omdat alles lang duurt en de planning meermaals opschuift. Zoals eerder bekend gemaakt, moet de Nota van Antwoord Zienswijzen gelijktijdig worden vastgesteld […]

Vervanging omgevingsmanager Baarlo – Hout-Blerick

Nieuwsheader Marita Cals

Omgevingsmanager Jaap Spaans stopt per 1 april 2022 met werken voor het dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick van HWBP WL. In ruim 5 jaar tijd heeft Jaap een vertrouwensband met de omgeving opgebouwd die belangrijk is voor het project Baarlo – Hout-Blerick. Marita Cals is vanaf 1 april aanspreekpunt voor de bewoners, bedrijven en instanties in […]

Dijkversterking, nota van antwoord en hoogwaterplan

Nieuwsteaser dijkversterking

Het Ontwerp Programma en de planMER van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick heeft vorig jaar van 19 augustus tot en met 29 september ter inzage gelegen. De projectorganisatie heeft hier 42 zienswijzen op ontvangen en is bezig met de beantwoording. De antwoorden moeten door alle partijen zijn afgestemd en worden dan in een Nota van Antwoord […]

Waterschap Limburg start water innovatie wedstrijd

Nieuwsheader wedstrijd Waterschap Llimburg

Hoe houd je water buiten de deur? Doe mee met de wedstrijd van Waterschap Limburg en stuur jouw idee in. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hoosbuien en hoogwater in beken en rivieren. Waterschappen werken hard aan waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Maar iedereen kan ook zelf maatregelen nemen om hun […]

Zienswijzen project dijkversterking beoordeeld

Nieuwsheader beoordelen zienswijze dijkversterking

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen […]

Zienswijze dijkversterking

Nieuwsheader zienswijze dijkversterking

Het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick liggen van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen. Het Ontwerp Programma en het planMER zijn vanaf donderdag 19 augustus 2021 in te zien op www.overheid.nl(verwijst naar […]

Plannen Baarlo – Hout-Blerick ter inzage

Nieuwsheader project Dijkversterking

Het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van Baarlo – Hout-Blerick liggen vanaf vandaag 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. De stukken zijn in die periode in te zien op www.overheid.nl. Tevens kunnen de stukken op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties, na een telefonisch of per e-mail gemaakte […]

Inloopbijeenkomsten project dijkversterking

Nieuwsheader inloopbijeenkomsten dijkversterking

Het hoogwater was een ingrijpende gebeurtenis. De dijken in Baarlo en in Hout-Blerick hebben het gelukkig gehouden, mede door de inzet van vele vrijwilligers omdat de dijken op een aantal plaatsen versterkt moesten worden. Bij de mensen die buitendijks wonen is echter veel overlast en schade ontstaan. Al deze gebeurtenissen maken het van belang van […]