Beekmonding Kwistbeek wordt hersteld

Foto Kwistbeek, teaser bericht Beekmonding Kwistbeek wordt hersteld

De Kwistbeek is de afgelopen jaren aangepakt tussen Helden en de Ingweg in Baarlo. Het laatste stuk van de beek loopt vanaf de Ingweg tot aan de Maas. Omdat de […]

Inloopbijeenkomst dijkversterking

Newsheader compensatie

Met het vaststellen en de publicatie van het Programma Baarlo – Hout-Blerick in de staatscourant op 13 juni jongstleden is de verkenningsfase afgerond en de planuitwerkingsfase gestart. Nu er groen […]

Uitwerkingsfase dijkversterking gaat van start

Nieuwsteaser updat edijkversterking, juni 2023

Onze Maas. Onze veiligheid. Om jullie als bewoners of ondernemer in het Maasdal te blijven beschermen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met […]

Update dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

Nieuwsteaser update dijkversterking

Aanvullende middelen In de nieuwsbrief van oktober stond vermeld dat het project geconfronteerd is met grote kostenstijgingen. De bestuurders van de partijen hebben elkaar de afgelopen weken intensief gesproken. Achter […]

Eerste versie hoogwaterplan vastgesteld

Nieuwsheader update dijkversterking, november 2022

Drie belangrijke pijlers Begin dit jaar meldden we al in de nieuwsbrief dat het hoogwater van juli 2021 aanleiding voor de bewoners van het buitendijksgebied was om initiatief te nemen […]

Zienswijzen project dijkversterking beoordeeld

Nieuwsheader beoordelen zienswijze dijkversterking

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek […]

Baarlo.Info