Beekmonding Kwistbeek wordt hersteld

Foto Kwistbeek, teaser bericht Beekmonding Kwistbeek wordt hersteld

De Kwistbeek is de afgelopen jaren aangepakt tussen Helden en de Ingweg in Baarlo. Het laatste stuk van de beek loopt vanaf de Ingweg tot aan de Maas. Omdat de […]

Inloopbijeenkomst dijkversterking

Newsheader compensatie

Met het vaststellen en de publicatie van het Programma Baarlo – Hout-Blerick in de staatscourant op 13 juni jongstleden is de verkenningsfase afgerond en de planuitwerkingsfase gestart. Nu er groen […]

Uitwerkingsfase dijkversterking gaat van start

Nieuwsteaser updat edijkversterking, juni 2023

Onze Maas. Onze veiligheid. Om jullie als bewoners of ondernemer in het Maasdal te blijven beschermen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met […]

Verslag dorpsbijeenkomst 19 januari 2023

Nieuwsheader dorpsbijeenkomst 13 juli

Tweede bijeenkomst Dorpsproces Donderdag 19 januari was er een tweede dorpsbijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats in Sjiwa en werd goed bezocht. De bijeenkomst stond in het teken van informatievoorziening en […]

Dorpsproces: update visie op het centrum

Nieuwsheader dorpsproces visie op het centrum

Voor het centrum is het doel om een leefbare kern te creëren waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor dagelijks boodschappen en waar ontmoeten centraal staat. Het centrum moet ontwikkelmogelijkheden […]

Dorpspoces: update accommodatie studie

Nieuwsheader dorpsproces accommodatiestudie

Voor het thema sport en bewegen is het doel om advies rondom de (sport)accommodaties uit te brengen. Hierbij staat de vitaliteit van de verenigingen centraal. Startpunt Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst […]

Update dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

Nieuwsteaser update dijkversterking

Aanvullende middelen In de nieuwsbrief van oktober stond vermeld dat het project geconfronteerd is met grote kostenstijgingen. De bestuurders van de partijen hebben elkaar de afgelopen weken intensief gesproken. Achter […]

Update wonen in Kuukven

Nieuwsteaser update Kuukven

Voorlopig ontwerp De eerste schetsen voor de nieuwe woonbuurt Kuukven Fase 3-4-5 werden begin 2022 overwegend positief ontvangen door omwonenden en geïnteresseerden. We hebben deze schetsen verder aangepast met de […]

Eerste versie hoogwaterplan vastgesteld

Nieuwsheader update dijkversterking, november 2022

Drie belangrijke pijlers Begin dit jaar meldden we al in de nieuwsbrief dat het hoogwater van juli 2021 aanleiding voor de bewoners van het buitendijksgebied was om initiatief te nemen […]

Baarlo.Info