Voor iedereen

Teaserafbeelding pagina 'Voor iedereen', kunstwerk van Baarlo op de markt

Contact met de wijkagenten De wijkagent is voor een belangrijk deel van zijn tijd werkzaam in onze woonomgeving. De wijkagent is voor iedereen het eerste aanspreekpunt als je overleg met de politie Peel en Maas wilt hebben. Je kunt telefonisch contact opnemen met de wijkagenten via 0900 – 88 44. Of je stuurt een mail […]

Team Communicatie

Teaserafbeelding team communicatie DO Baarlo

Wat doet team communicatie Dorpsoverleg Baarlo wordt in alle communicatie ondersteund door team communicatie. Denk aan het actueel houden van baarlo.info, opstellen van nieuwsbrieven, social media berichten plaatsen, flyers ontwerpen, etc. Het team bestaat uit een groep bevlogen vrijwilligers die graag een steentje bijdragen om te zorgen voor een goede communicatie in Baarlo, centraal geregeld. […]

Domein Werk

Teaserafbeelding domein werk

Een nieuw domein Het Domein Werk is nog niet opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het domein is in 2021 toegevoegd aan de bestaande domeinen en de speerpunten worden uitgewerkt en opgenomen in een vernieuwde versie van het DOP.  Heb je er nu al vragen over dan kun je altijd contact opnemen met het DO. Lopende […]

Domein Recreatie

Teaserafbeelding domein recreatie

Sport en verenigingsleven Baarlo streeft naar een vitale sportomgeving. Dit benadrukt het belang van een actief verenigingsleven en vraagt om samenwerking tussen de verenigingen, het onderwijs en sociaal maatschappelijke partijen. Baarlo telt een groot aantal verenigingen met een zeer divers aanbod. Alle verenigingen hechten waarde aan een eigen identiteit. Dat uit zich bijvoorbeeld in de […]

Domein Opgroeien

Teaserafbeelding opgroeien

Voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs Digitale communicatiemiddelen worden steeds belangrijker en zijn toegankelijk, doeltreffend, en tijdbesparend. In het belang van gedeelde informatie binnen het dorp is het de vraag hoe Baarlo op deze digitale ontwikkeling kan inspelen. Hoe kan lokale informatie gemakkelijk met elkaar gedeeld worden, hoe kunnen inwoners, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemers en verenigingen met […]

Domein Welzijn

Teaserafbeelding domein Welzijn

Lokaal gezondheidsbeleid In het kader van lokaal gezondheidsbeleid zien we in de eerstelijnsgezondheidszorg stevige ontwikkelingen plaatsvinden. Begeleiding van chronische aandoeningen als suikerziekte, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, gewrichtslijden, zorg voor geestelijke aandoeningen etc. wordt steeds meer door de huisartsen in het dorp gedaan, met op de achtergrond de specialistische kennis van het ziekenhuis. Tegelijkertijd komt er […]

Domein Wonen

Teaserafbeelding domein wonen

Wonen en leefomgeving Baarlo wordt in de Woonvisie Regio Venlo 2011- 2015 en Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen Peel en Maas 2014 gekenmerkt als ‘leefdorp’. Dat betekent dat belang wordt gehecht aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Bij een goede woon- en leefomgeving hoort dat iedereen kan wonen in een ‘woning op maat’, ofwel een woning aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. De […]