Ontwikkeling Kasteelpark

Ontwikkeling Kasteelpark

Nieuwsteaser upgrade kasteelpark, ingang kasteelpaark opnieuw beklinkerd

Het hele Kasteelpark wordt herontwikkeld en opnieuw ingericht aan de hand van een historisch onderzoek en een onderzoek over de waterhuishouding. Bij dat proces is het Dorpsoverleg betrokken.

Alles wat er in en om het kasteelpark aangepakt zou moeten worden, wordt in het totaalplan meegenomen en pas aangepakt als het hele plan uitgewerkt is. Echter de ontwikkeling en uitwerking van het herinrichtingsplan gaat ons inziens te lang duren, waardoor we er op hebben aangedrongen om onderdelen die al eerder aangepakt kunnen worden of we zelf kunnen doen, los te koppelen en eerder uit te voeren.

Daarin hebben we vanuit het Dorpsoverleg nu kleine succesjes geboekt.

 1. Verbetering trottoir langs Maasstraat/Kasteelpark en vooral het verharden van het lemen voetpad langs de Kasteellaan.
  Dat is nu voor een groot deel aangepakt. Een hele verbetering voor met name senioren en zeker met rollators en rolstoelen, waardoor ze veel makkelijker bij o.a. Jeu de Boules baan en kerkhof kunnen komen.
 2. Voeding voor waardevolle bomen.
  Uit grondmonsters van 2021, die het Dorpsoverleg oktober 2023 op aandringen onder ogen kreeg, bleek dat de bodem in het parkbos erg arm en zuur is. Om alle waardevolle bomen te kunnen behouden is er op aangedrongen om niet op afronding van de plannen te wachten, maar z.s.m. de bodem te voeden en zo te verbeteren, zodat er geen bomen verloren gaan. We hebben ook bijgedragen aan het advies. Alle benodigde mineralen vermengd met fijne compost, zodat er maar één keer door het parkbos gereden hoeft te worden.
  Door natte omstandigheden is lang gewacht met toepassing van de benodigde mineralen en bodemverbetering. Afgelopen week (en ook nog deze week) is het eindelijk gebeurt onder nog niet echt droge omstandigheden. Het geeft een zwarte aanblik.
  Het belang werd vannacht bevestigd, toen is namelijk een 100-jaar oude eik gesneuveld. En dat willen we natuurlijk voorkomen.
 3. Speeltoestellen in Kasteelpark
  Ook deze actie is op ons aandringen nu naar voren gehaald. De grote speeltoestellen voor kasteel d’Erp waren erg versleten en ook gevaarlijk geworden, dus opgeruimd. Omdat het herstelplan van het hele park te lang duurt hebben we er op aangedrongen om sowieso tijdelijk enkele (tweedehandse) speeltoestellen bij te plaatsen op de huidige speellocatie. Dat is een aantal weken geleden gebeurd. Daarna bedongen dat de beoogde nieuwe speellocatie, achter het kasteel nabij het dierenparkje, zo snel mogelijk gerealiseerd wordt en er niet mee te wachten tot het totaalplan gereed is. Dat is nu toegezegd. We houden de vinger daarbij aan de pols.

Onderhoud Kasteelpark, foto 3
admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info