Inloopbijeenkomst dijkversterking

Inloopbijeenkomst dijkversterking

Newsheader compensatie

Met het vaststellen en de publicatie van het Programma Baarlo – Hout-Blerick in de staatscourant op 13 juni jongstleden is de verkenningsfase afgerond en de planuitwerkingsfase gestart. Nu er groen licht is voor de planuitwerkingsfase kunnen we weer inhoudelijke stappen gaan zetten en het voorkeursalternatief stap voor stap verder uit werken. We vinden het belangrijk om dit samen met de omgeving te doen. Uw meedenken en de inbreng van uw lokale kennis dragen bij aan betere plannen en oplossingen. Ons doel en inzet is toe te werken naar een gedragen ontwerp, inpassing en uiteindelijk Projectbesluit. Daarom gaat het team in deze fase weer meer en meer in gesprek met de omgeving. Te beginnen op 29 augustus aanstaande.

Graag willen wij iedereen attenderen op de inloopbijeenkomst over het project Baarlo – Hout-Blerick op 29 augustus. Laat je informeren over de aanpak van de planuitwerkingsfase en de stappen die daarin doorlopen worden. En mochten er de afgelopen periode ontwikkelingen zijn geweest die mogelijk invloed hebben op het project, loop binnen en vertel het ons.

  • Inloopbijeenkomst op 29 augustus
  • Bij Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo
  • Vrije inloop vanaf 19.00 uur, we eindigen om 21.00 uur

Planuitwerkingsfase in het kort

Het voorkeursalternatief, dat als schetsontwerp is opgesteld, wordt stap voor stap verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarvan worden de milieueffecten in beeld gebracht en -indien nodig- compenserende maatregelen getroffen. Het definitieve ontwerp en de milieueffectbeoordeling krijgen uiteindelijk hun beslag in het Projectbesluit. Dan is het definitieve ontwerp, het definitieve ruimtebeslag, hoe de dijk wordt ingepast en bijvoorbeeld ook een natuurcompensatieplan gereed.
De planuitwerkingsfase begint met het uitvoeren van conditionerende onderzoeken. Het gaat dan o.a. om bodem-, grondwater-, flora en fauna-, archeologische – en explosieven onderzoeken. De informatie uit deze onderzoeken is nodig voor het ontwerp. Vervolgens start het ontwerpproces. Dat is de fase waarin je actief kunt meedenken en inbreng leveren over het ontwerp, de ruimtelijke inpassing, het natuurcompensatieplan en het Landschapsplan. Dit doen we in de vorm van bijeenkomsten in verschillende samenstelling, werksessies en uiteraard ook keukentafelgesprekken indien het private belangen aangaat. Samen zoeken naar de oplossing doen we binnen en ook buiten op locatie in het veld.

De planning van deze werkzaamheden vindt per deelproject plaats. Elk deelproject heeft zijn eigen planning. De deelprojecten zijn: de dijkversterking en -verlegging, herstel Kwistbeek, aanleg kwelgeulen, gebiedsontwikkeling Hummerenweg en aanpassen evacuatieroutes.

Wat kunt u wel en niet verwachten op 29 augustus?

Het vertrekpunt voor de planuitwerkingsfase is het vastgestelde Programma en Voorkeursalternatief. Dat betekent dat je niet kaarten met verder uitgewerkte oplossingen aantreft. Er zijn posters over de aanpak en planning op hoofdlijnen van het hele project en de aanpak en participatieplanning van de deelprojecten. Heb je vragen als: wat houdt de planuitwerkingsfase in, wat gaat er wanneer gebeuren, waarover kunt u meedenken en wanneer kunt u zienswijzen inbrengen? Kom dan 29 augustus naar zaal Unitas. We gaan graag met je in gesprek.

Ook de projectpartners zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden. Gemeente Peel en Maas is er met informatie over gebiedsontwikkeling Hummerenweg en het hoogwaterplan en gemeente Venlo over de stappen om te komen tot een Omgevingsplan voor potentiële woningbouwlocaties Laerbroeck.

Tot 29 augustus

We kijken er naar uit jou de 29ste te ontmoeten. Voel u vrij om deze uitnodiging te delen met buren of bekenden die hier ook belang bij hebben.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info