Dorpsproces: update visie op het centrum

Dorpsproces: update visie op het centrum

Nieuwsheader dorpsproces visie op het centrum

Voor het centrum is het doel om een leefbare kern te creëren waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor dagelijks boodschappen en waar ontmoeten centraal staat. Het centrum moet ontwikkelmogelijkheden bieden voor ondernemers. Een goede balans tussen economisch vitaal en leefbaarheid.

Startpunt

Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst hebben we de stappen toegelicht die we gaan zetten om tot een centrumvisie te komen. Zo’n visie is nodig om antwoord te geven op allerlei opgaven en kansen die op het centrum afkomen. Door trends en ontwikkelingen die landelijk spelen, maar ook specifieke Baarlose opgaven. Tijdens deze sessie werden door de aanwezigen verschillende opgaven benoemd zoals de verkeersveiligheid in de Grotestraat, de herbestemming van de Petruskerk en het belang van een goed ondernemingsklimaat zodat we het palet aan voorzieningen (cruciaal voor de leefbaarheid van het dorp) kunnen behouden.

Dit hebben we gedaan

Periode juli 2022 – januari 2023

Er zijn de nodige gesprekken gevoerd met ondernemers (zowel individueel als via een bijeenkomst van het ondernemersplatform Baarlo), de Petruskerk, Huis ter Borcht, woningbouwcorporaties, Sjiwa et cetera. Met deze gesprekken is het beeld van kansen en opgaven verder ingekleurd.

Tweede dorpsbijeenkomst

Tijdens de sessie op 19 januari is op praatplaten de bedoeling van de visie en de opbrengst van de voorgaande stappen weergegeven. Zo was er een praatplaat waar concrete acties en maatregelen werden gekoppeld aan de opgaven en kansen waar het centrum van Baarlo voor staat. Dit vanuit de ambitie om de leefbaarheid van het dorp te behouden door in te zetten op een centrum waar inwoners en bezoekers niet alleen terecht kunnen voor de boodschappen, om zaken te kopen, maar dat ook een kloppend dorpshart is waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En waar het fijn is om te verblijven. Ook konden de aanwezigen reageren op de gebiedsprofielen voor verschillende deelgebieden waar het dorp uit bestaat. Meer specifiek werd de aanwezigen ook gevraagd om met suggesties te komen om de verkeersveiligheid van de Grotestraat en omgeving te verbeteren en konden aanwezigen suggesties doen voor de herinvulling van de kerk. De opmerkingen en de gesprekken bevestigen dat we op de goede weg zitten, het centrum is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp. We moeten keuzes maken waar we naar de toekomst toe onze voorzieningen gaan concentreren. De Markt e.o. is daarbij een belangrijke schakel, een plek die met het opnieuw invullen van de kerk mogelijkheden biedt om de ontmoetingsfunctie van het centrum voor het dorp te versterken. De Grotestraat is de hoofdwinkelstraat waar we onze voorzieningen blijvend willen concentreren. Daarbij moeten we op korte termijn de bestrating aanpakken zodat het verkeersveiliger en prettiger wordt voor jongeren, ouderen, mensen te voet, met hulpmiddelen, te fiets en met de auto.

Hier gaan we de komende periode mee aan de slag

De visie en het uitvoeringsprogramma gaan de komende periode verder ingevuld worden. Duidelijk is dat daarnaast op korte termijn stappen gezet kunnen worden met het aanpakken van de bestrating in de Grotestraat. Verder zien we kansen om verdere stappen te zetten voor de herbestemming van de Petruskerk. Duidelijk is ook dat dit een van de voorbeelden is van de acties die de komende jaren nog verdere uitwerking vragen.

Eindresultaat

Een visie die richting geeft, keuzen maakt op hoofdlijnen en ook de vervolgstappen schetst om samen te werken aan een vitaal Baarlo centrum.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info