Afhandeling schade hoogwater Maas

Afhandeling schade hoogwater Maas

Newsheader compensatie

(Bericht overgenomen van de gemeente Peel en Maas)

Het hoogwater bij de Maas heeft gezorgd voor schade aan woningen en bedrijven en gewassen van agrariërs. Inwoners en ondernemers die schade hebben door het hoogwater, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij. Daarnaast wil het kabinet inwoners en werkgevers bijstaan die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Verder is er de actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds.

Eigen verzekering

Het advies voor inwoners en ondernemers met schade is om foto’s te maken van de schade voordat u gaat opruimen. Documenteer zo zorgvuldig mogelijk wat uw schade is en neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Documenteer niet alleen de geleden schade, maar ook de kosten die u maakt.

Tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt meer informatie.

Andere regelingen

Daarnaast stelt het kabinet de volgende regelingen beschikbaar voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen:

  • NOW en de regeling onwerkbaar weer.
  • Tegemoetkoming vaste lasten (TVL).
  • Voor boeren, akkerbouwers en telers met schade aan hun gewassen, kijkt het ministerie van LNV of het een regeling beschikbaar kan stellen.

Kijk voor meer informatie over deze regelingen op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u uitleg, veelgestelde vragen, nieuws en documenten. Leest u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

Giro 777

De actie giro 777 van het Nationaal Rampenfonds blijkt binnen een week al meer dan 8,5 miljoen euro opgeleverd te hebben. Het Nationaal Rampenfonds verstrekt dit geld aan de gemeenten, die het op hun beurt doorgeven aan getroffen huishoudens. Het gaat hier om een eenmalige gift van € 1.000,- voor circa 8.000 huishoudens. De Limburgse gemeenten en het Nationaal Rampenfonds zijn met elkaar in gesprek over hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Zodra dat duidelijk is, wordt actief gecommuniceerd wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage en hoe deze bijdrage aan te vragen is.

Doneren op giro 777 kan nog steeds. Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op website van giro 777 of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777. Dit leidt door naar rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info