Zienswijze dijkversterking

geplaatst in: Project dijkversterking | 0

Het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick liggen van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen. Het Ontwerp … Vervolgd