Headerafbeelding Baarlo, Samen Trots

Het laatste nieuws

Nieuwsheader project Dijkversterking

Plannen Baarlo – Hout-Blerick ter inzage

Het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van Baarlo – Hout-Blerick liggen vanaf vandaag 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage.

Nieuwsheader Happen en stappen in Baarlo

Happen en stappen in Baarlo

Wisten jullie dat je een mooie wandeling kunt maken in Baarlo, waarbij je bij een aantal horecalocaties een tussenstop maakt voor een koffie, soep, lunch

Newsheader N273 afsluiting kruising Bong - Grotestraat

Fase 2D reconstructie N273

Fasewissel 2D De werkzaamheden aan de kruising Bong – Grotestraat vinden plaats in week 33. Vanaf maandag 16augustus tot en met 20 augustus is deze

Nieuwsheader openingstijden kerk Baarlo

Petruskerk geopend voor publiek

Ook dit jaar is de Petruskerk in Baarlo in augustus weer elke donderdagmiddag geopend voor publiek. Bewonder de bijzondere en kleurrijke glas-in-lood ramen (o.a. van

WATERoverlast

Het weekend van 17 en 18 juli stond in het teken van wateroverlast in Baarlo. Het waren spannende dagen voor een groot deel van onze inwoners en ondernemers. Aan de maasoever was al zeker dat er grote schade geleden ging worden. Maar de vraag was of het maaswater de dijk over zou komen. En of de dijken wel stevig genoeg waren om het water tegen te houden. Uiteindelijk hielden de dijken het, mede door inzet van de vele vrijwilligers. En ook het waterpeil kwam niet boven de 19 meter.

Bekijk de informatie over de wateroverlast met een overzicht van nieuwsberichten. De komende tijd worden de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd, daar houden we iedereen ook van op de hoogte. Ook plaatsen we binnenkort de nodige foto’s.